Đây là những thác nước trong nhà được tạo tác mang hình ảnh của các vị Phật như Bồ Tát hoặc Phật A Di Đà. Những tượng hình này thường mang tính nghệ thuật hơn là tính tôn giáo.

Đối Tác & Khách Hàng

0938 20 28 29